Trivsel, udvikling og hygge

En typisk dag i min pasningsordning starter roligt med morgenhygge, hvor de børn der kommer før kl. 8.00 får tilbudt morgenmad.

Om formiddagen er vi tit ude at lege i haven eller går en tur i de naturskønne omgivelser ved Odense Å. Her fodrer vi ænderne og udnytter mulighederne for de sjove oplevelser som naturen giver.Eller finder sammen med andre dagplejere og deres børn .

Børnebyen ligger tæt på, og vi går ofte derover for at møde dyrene, lege på naturlegepladsen og spise vores medbragte mad.

Når vi har en dag indendørs bruger vi tiden på fri leg og sang. Sangen bruger jeg til at udvikle og fremme børnenes sprog og motorik. Jeg lægger vægt at barnet får kendskab til traditionernes sange og lærer at gengive fagterne dertil.

Hos mig er det vigtigt, at barnet oplever en stabil hverdag med faste rutiner i barnets tempo.